05 till 07 April 2019 Fullt!
10 till 12 Maj 2019 15/22
14 till 16 Juni 2019 8/22